Kunstzin Diemen
Vereniging van beeldende kunstenaars

aanmeldformulier

Je kan lid worden van Kunstzin Diemen door onderstaand formulier in te vullen.

Het is de bedoeling dat nieuwe leden op de jaarvergadering kort iets vertellen over zichzelf en hun werk. Daarbij moeten zij in overleg met het bestuur een aantal  kunstwerken laten zien op die vergadering.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 40.

Ondergetekende verklaart lid te willen worden van Kunstzin Diemen en zal daartoe de jaarlijkse contributie overmaken op rekening NL41RABO0147897157 t.n.v. Penningmeester Kunstzin Diemen.

 

Geslacht

Discipline ( Licht eventueel toe )

Ik verklaar

9 + 2 =